Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. All information som du lämnar till Hultaforskoncernen hanteras på ett säkert sätt i våra system, vilket betyder att du kan lita på att vi är en pålitlig partner på alla sätt. Vi säljer inte insamlade uppgifter till tredje part och därmed kan du känna dig helt trygg om du bestämmer dig för att lämna dina personuppgifter till oss genom att kontakta oss.

För att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) och för att de som anförtror oss sina personuppgifter (till exempel våra kunder, leverantörer och medarbetare) ska känna sig trygga strävar vi alltid efter att respektera våra registrerade personers integritet i enlighet med Latours integritetspolicy och vår egen policy för informationssäkerhet och dataskydd (Information Security Data Protection Policy, ISDP).

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor kring vår datasäkerhet genom att mejla gdpr@hultaforsgroup.com.