Hållbarhet

Hållbarhet hos Solid Gear handlar om ansvar och respekt. Samtidigt som vi utvecklar våra produkter enligt bästa tillgängliga kunskap och teknologier tar vi ansvar för produktens hela livscykel – från den första produktidén till användning, återvinning och avfall.

När vi utvecklar nya produkter följer vi riktlinjer för att skapa skyddsskor som är säkra inte bara att använda utan även att producera. Leverantörer väljs ut noggrant och utbildas kring gällande lagstiftning för skadliga ämnen. Vi ger råd kring produktionsmetoder och utför kemiska tester före och efter produktionen.

Samarbete för hållbarhet

En viktig del av hållbarhetsstrategin hos Solid Gear och Hultafors Group är medlemskap av grupper som Kemikaliegruppen, Leather Working Group och Scandinavian Outdoor Group.

Kemikaliegruppen är ett nätverk som drivs av RISE, Research Institutes of Sweden. De övervakar noggrant internationell lagstiftning kring kemikalier. Två gånger per år publicerar de en Restricted substances-lista (RSL) som medlemmar och deras leverantörer kan följa. Listan hjälper oss att utbilda våra leverantörer om förbjudna ämnen. Eftersom skoindustrin fortfarande i hög utsträckning är beroende av manuellt arbete är det viktigt för oss att fokusera på kemisk säkerhet i varje steg av produktionsprocessen.

Leather Working Group är en global organisation för varumärken, återförsäljare, läderproducenter och tekniska experter som vill förbättra läderindustrin. Som medlem har Solid Gear tillgång till LGWs certifierade garverier och kan köpa godkänt läder för våra premiumskinnskor. Ett certifierat garveri har genomgått en revisionsprocess med fokus på arbetsmiljö, avfalls- och kemikaliehantering, vattenanvändning och spårbarhet.

Scandinavian Outdoor Group, SOG, har fler än 70 skandinaviska friluftsvarumärken som medlemmar. SOGs hållbarhetsforum arrangerar workshops där medlemmar kan tackla gemensamma problem och dela nyheter.

Hultafors Groups hållbarhetsarbete

Som del av Hultafors Group bygger Solid Gears hållbarhetsstrategi på respekt för människor, planeten och lönsamhet.

Respektera människor

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på alla människor som påverkas av vår verksamhet. För våra medarbetare innebär det att erbjudas en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. För våra leverantörer innebär det att skriva på uppförandekoder. För våra kunder betyder det att alltid kunna lita på våra produkter.

Respektera planeten

Vi arbetar proaktivt för att minska miljöpåverkan från vår produktion. Målen vi sätter baseras både på vår egen ambition och på FNs mål för hållbar utveckling. Solid Gear strävar efter att producera kvalitetsprodukter med lång livstid. Anledningen är enkel: produkter som håller längre är mer hållbara.

Respektera lönsamhet

Utan lönsamhet är verksamheten inte hållbar. En hållbar verksamhet är en lönsam verksamhet. Vi tycker att det är så enkelt.

ISO-certifiering

Solid Gear Footwear tillhandahåller användarvänliga produkter av hög kvalitet till våra kunder och slutanvändare. Tillämpningen av ISO-standarder sker i hela vår organisation. Det hjälper oss i vår strävan att löpande minska kostnader, skapa förbättringar och i slutändan tillgodose våra kunders behov och överträffa deras förväntningar.

Dessutom hjälper det oss att agera miljömässigt ansvarsfullt och bidra till en hållbar framtid. Solid Gear Footwear är certifierat av Tüv Nord enligt följande standarder: EN ISO 9001:2015 och EN ISO 14001:2015.